Επιστροφές

Η copier.gr κάνει ότι μπορεί για να διασφαλίσει την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη από την αγορά του.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε την αυστηρή πολιτική μας όσον αφορά τις αλλαγές-επιστροφές προτού προβείτε σε οποιαδήποτε αγορά προς αποφυγή παρεξηγήσεων.
Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την αλλαγή-επιστροφή του προϊόντος που έχει λάβει, θα πρέπει εντός 3 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αγοράς:

Οι αλλαγές-επιστροφές των προϊόντων θα γίνονται δεκτές εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης αλλαγής.
Οι αλλαγές-επιστροφές των προϊόντων πέραν αυτών των ημερών θα γίνονται δεκτές μόνο μετά από επιλογή της Προϋποθέσεις αλλαγής-επιστροφής προϊόντων.
Η copier.gr προσέχει για την ποιότητα των προϊόντων που αποστέλλει και δεν ευθύνεται για τυχόν ελαττώματα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες του.

Ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής ή αλλαγής του προϊόντος στην περίπτωση που :

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο πελάτης μπορεί να αλλάξει ή επιστρέψει το προϊόν ακολουθώντας την διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο ''Αλλαγή ή επιστροφή προϊόντων'' και με απαραίτητη προϋπόθεση:

Η αποστολή των προϊόντων αλλαγής πραγματοποιείται μόνον αφού παραληφθούν και υποβληθούν σε έλεγχο ποιότητας τα προϊόντα που επιστρέφονται.
Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται αλλά εκδίδεται πιστωτικό σημείωμα στον πελάτη για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατ' επιλογή του .

Τρόπος αποστολής και έξοδα παράδοσης σε περίπτωση αλλαγής-επιστροφής προϊόντων:

Τα έξοδα παράδοσης των προϊόντων που επιστρέφονται ή αλλάζονται καλύπτονται εξολοκλήρου από τον πελάτη.

Για τον λόγο αυτό σας συμβουλεύουμε:

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η για απώλεια , καθυστέρηση, κλοπή ή κακή διαχείριση του δέματος που αποστέλλει ο πελάτης για αλλαγή - επιστροφή προϊόντος.
Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή η παραλαβή επιστροφής ή αλλαγής προϊόντος με αντικαταβολή προς την copier.gr.
Όλα τα προϊόντα πρέπει να αποστέλλονται στην αποθήκη μας.
Σε περίπτωση λάθους αποστολής προϊόντος, τα έξοδα αποστολής βαραίνουν την εταιρεία μας .
Στην περίπτωση αλλαγής-επιστροφής προϊόντος η εταιρία επιβαρύνεται τα έξοδα αποστολής της αλλαγής προς τον πελάτη.

Σε περίπτωση όπου το προϊόν για αλλαγή ή επιστροφή δεν πληρoί τους παραπάνω προαναφερθέντες όρους της παραγράφου ''Αλλαγή- επιστροφή προϊόντων'', το δέμα θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.